dijous, 3 de setembre de 2020

Pla d'organització de Centre

El Pla d'organització de Centre és un document on s'especifica: - Organització pedagògica, en la situació actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre. - Organització de grups d'alumnes, professionals i espais. - Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides. - Pla d'actuació en cas de detectar un cas de COVID-19. - Pla de ventilació, neteja i desinfecció. - Educació per la salut. Trobareu el Pla d'organització de Centre penjat al Web de l'institut (https://agora.xtec.cat/iescassa/).